Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
AUD 16,363.97
EUR 25,319.23
GBP 34,348.24
JPY 186.00
USD 22,280.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 09/10/2015

Máy Chấn

Youtube Channel - T.A.T Machinery Corporation
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: KIBF-021-02
Model: PHS50x255, 1990
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBF-0731-02
Model: FBEST-2504, 1988
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: MABF-0728-01
Model: FBD-2504, 1989
Kho máy: Nhật
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBF-031-03
Model: PHS80X200, 1991
Kho máy: Việt Nam
295.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBF-024-04
Model: PHS80x200, 1990
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBE-054-03
Model: PHS80x200, 1985
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBE-S34-01
Model: FBD3006, 1990
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBE-019-04
Model: RG-150, 1986
Kho máy: Việt Nam
550.00 Triệu    
Yêu cầu đặt hàng
Máy Chấn - TRUMPF
Máy Chấn - TRUMPF
Mã SP: STBD-005-01
Model: Trumabend 80/2 DA58H, 1991
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu báo giá
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBF-027-05
Model: HFB1253, 1999
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBF-027-01
Model: FBD8020, 1988
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBF-024-01
Model: PHS25x125, 1990
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AAA
Máy Chấn-AAA
Máy Chấn - AAA
Mã SP: INBF-004-01
Model: APL-8025, 1991
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn - KOMATSU
Mã SP: ANBE-0415-01
Model: PHS110x255, 1993
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBF-0311-01
Model: RG-150, 1989
Kho máy: Nhật
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: KDBE-002-01
Model: FBD3006, 1994
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBF-004-02
Model: F-BEST-2004, 1990
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: ANBE-S39-01
Model: FBD-3004, 1993
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
NC Pressbrake Machine - KOMATSU
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
NC Pressbrake Machine - KOMATSU
Mã SP: ANBD-051-05
Model: PHS160x310 , 1990
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
Máy Chấn - AMADA
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn - AMADA
Mã SP: KIBE-014-06
Model: FBD-5020F, 1991
Kho máy: Việt Nam
Yêu cầu sản phẩm tương tự
<< :: < :: [1] [2] :: > :: >>
 
Apycom jQuery Menus