Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
USD 21,000.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 02/09/2015

Máy Chấn

T.A.T Youtube
 
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBF-027-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD8020
Năm: 1988
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: KIBF-021-02
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS50x255
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBF-0731-02
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-2504
Năm: 1988
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: MABF-0728-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-2504
Năm: 1989
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBF-0717-04
Thương hiệu: AMADA
Model: PHS80X200
Năm: 1991
Location: Nhật
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBF-024-04
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS80x200
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-054-03
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS80x200
Năm: 1985
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-S34-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD3006
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-019-04
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-150
Năm: 1986
Location: Việt Nam
Giá : 550.00 Triệu    
Máy Chấn-TRUMPF
Mã sản phẩm: STBD-005-01
Thương hiệu: TRUMPF
Model: Trumabend 80/2 DA58H
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBF-027-05
Thương hiệu: AMADA
Model: HFB1253
Năm: 1999
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBF-024-01
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS25x125
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AAA
Máy Chấn-AAA
Mã sản phẩm: INBF-004-01
Thương hiệu: AAA
Model: APL-8025
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-0415-01
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS110x255
Năm: 1993
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBF-0311-01
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-150
Năm: 1989
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KDBE-002-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD3006
Năm: 1994
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBF-004-02
Thương hiệu: AMADA
Model: F-BEST-2004
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-S39-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-3004
Năm: 1993
Location: Việt Nam
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBD-051-05
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS160x310
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-06
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-5020F
Năm: 1991
Location: Việt Nam
 
<< :: < :: [1] [2] :: > :: >>
 
Apycom jQuery Menus