Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
USD 21,000.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 27/11/2014

Máy Chấn

T.A.T Youtube
 
-18%
Máy Chấn CNC-NISSHINBO
Mã sản phẩm: ANK0506-01
Thương hiệu: NISSHINBO
Model: RT225-5100-ATC
Năm: 1989
Location: Việt Nam
Giá: 780.00 Triệu 
Giá giảm: 640.00 Triệu
-9%
Máy Chấn-TAKAHASHI
Mã sản phẩm: A11-008-01
Thương hiệu: TAKAHASHI
Model: MN-15
Năm: 1983
Location: Việt Nam
Giá: 54.00 Triệu 
Giá giảm: 49.00 Triệu
-11%
Máy Chấn-MARU
Mã sản phẩm: A9-058-02
Thương hiệu: MARU
Model: 3P-110-30
Năm: 1989
Location: Việt Nam
Giá: 280.00 Triệu 
Giá giảm: 250.00 Triệu
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-019-04
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-150
Năm: 1986
Location: Việt Nam
Máy Chấn-TRUMPF
Mã sản phẩm: STBD-005-01
Thương hiệu: TRUMPF
Model: Trumabend 80/2 DA58H
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KDBE-002-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD3006
Năm: 1994
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-054-03
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS80x200
Năm: 1985
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-0902-01
Thương hiệu: AMADA
Model: F-BEST-2004
Năm: 1990
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-S34-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD3006
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Giá : 2,280.00 Triệu    
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-003-04
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS80x255
Năm: 1987
Location: Việt Nam
Giá : 320.00 Triệu    
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-S39-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-3004
Năm: 1993
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-006-04
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS35x125
Năm: 1988
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-14
Thương hiệu: AMADA
Model: SPH-30C
Năm: 1992
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-13
Thương hiệu: AMADA
Model: SPH-30C
Năm: 1987
Location: Việt Nam
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBD-051-05
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS160x310
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-06
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-5020F
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-1115-03
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-1025
Năm: 1991
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-1115-02
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-80
Năm: 1984
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-018-04
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-150
Năm: 1983
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: FABD-001-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD8020
Năm: 1989
Location: Việt Nam
 
<< :: < :: [1] [2] :: > :: >>
 
Apycom jQuery Menus