Đăng Ký Nhận Bản Tin
Đăng ký nhận các bản tin & khuyến mãi


Tỷ giá quy đổi
Ngoại tệ Rate
USD 21,000.00
Được cập nhật từ Ngân hàng Ngoại Thương - 22/07/2014

Máy Chấn

T.A.T Youtube
 
Máy Chấn-TAKAHASHI
Mã sản phẩm: A11-008-01
Thương hiệu: TAKAHASHI
Model: MN-15
Năm: 1983
Location: Việt Nam
Giá : 54.00 Triệu    
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-0606-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD3006
Năm: 1990
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-019-04
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-150
Năm: 1986
Location: Việt Nam
Giá : 550.00 Triệu    
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-003-04
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS80x255
Năm: 1987
Location: Việt Nam
Giá : 320.00 Triệu    
Máy Chấn-TRUMPF
Mã sản phẩm: STBD-005-01
Thương hiệu: TRUMPF
Model: Trumabend 80/2 DA58H
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Giá : 568.00 Triệu    
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBD-1127-06
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS80x255
Năm: 1987
Location: Nhật
Máy Chấn CNC-NISSHINBO
Mã sản phẩm: ANK0506-01
Thương hiệu: NISSHINBO
Model: RT225-5100-ATC
Năm: 1989
Location: Việt Nam
Giá : 900.00 Triệu    
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBE-0701-02
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-3004
Năm: 1994
Location: Nhật
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-020-04
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS-110x255
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Máy Chấn-KOMATSU
Máy Chấn-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBE-006-04
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS35x125
Năm: 1988
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-14
Thương hiệu: AMADA
Model: SPH-30C
Năm: 1992
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-13
Thương hiệu: AMADA
Model: SPH-30C
Năm: 1987
Location: Việt Nam
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
NC Pressbrake Machine-KOMATSU
Mã sản phẩm: ANBD-051-05
Thương hiệu: KOMATSU
Model: PHS160x310
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: KIBE-014-06
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-5020F
Năm: 1991
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-1115-03
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD-1025
Năm: 1991
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-1115-02
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-80
Năm: 1984
Location: Nhật
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-018-04
Thương hiệu: AMADA
Model: RG-150
Năm: 1983
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: FABD-001-01
Thương hiệu: AMADA
Model: FBD8020
Năm: 1989
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-016-03
Thương hiệu: AMADA
Model: SPH-30C
Năm: 1990
Location: Việt Nam
Máy Chấn-AMADA
Máy Chấn-AMADA
Mã sản phẩm: ANBD-0326-03
Thương hiệu: AMADA
Model: FαBⅢ5012LD
Năm: 1997
Location: Nhật
 
<< :: < :: [1] [2] :: > :: >>
 
Apycom jQuery Menus